Energy in motion

Graduering i Herlev Aikido

Et stort tillykke med Shodan til Johanna :-)