Seireikan Tendoryu Aikido Dojo Herlev

Generalforsamling

Kære medlemmer

Der indkaldes til  generalforsamling i Skinderskovhallen. Mødet holdes hos os i lokalet ved siden af dojo'en.

Tirsdag den 10. november 2015 kl. 20:30

Alle medlemmer og forældre er velkomne.

Alle medlemmer over 15 år har stemmeret på generalforsamlingen. HUSK at du har ikke stemmeret, hvis du skylder i kontingent.

Dagsorden:

              1.           Valg af dirigent

              2.           Formandens beretning

              3.           Udvalgsberetninger

              4.           Forelæggelse af regnskab

              5.           Indkomne forslag

              6.           Fastlæggelse af kontingentsatser

              7.           Valg af bestyrelsesmedlemmer

              8.           Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

              9.           Nedsættelse af eventuelle udvalg

              10.         Eventuelt

Der vil blive serveret vand, kage, the, kaffe og frugt. 

Mødet forventes afsluttet inden kl. 22:00.

 

Med venlig hilsen 

Martin Hyldtoft
Formand
Herlev Ju-Jutsu & Aikido