Seireikan Tendoryu Aikido Dojo Herlev

Generalforsamling 15. maj kl 20:30

Kære medlemmer

Der indkaldes til  generalforsamling i Skinderskovhallen. Mødet holdes hos os i lokalet ved siden af dojo'en.

Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 20:30

Alle medlemmer og forældrer er velkommen.

Alle medlemmer over 15 år har stemmeret på generalforsamlingen. HUSK at du har ikke stemmeret, hvis du skylder i kontingent

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Udvalgsberetninger
  4. Forelæggelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastlæggelse af kontingentsatser
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
  9. Nedsættelse af eventuelle udvalg
  10. Eventuelt

Evt. forslag skal sendes hurtigst muligt til formand@herlev-jujutsu-aikido.dk og senest 9 maj 2018.

Der vil blive serveret vand, kage, the, kaffe og frugt, og mødet forventes afsluttet ca kl. 21:30.

Med venlig hilsen 

Christian Koerner
Formand
Herlev Ju-Jutsu & Aikido