Seireikan Tendoryu Aikido Dojo Herlev

Indkaldelse til Generalforsamling 2020, 10. september 2020, 20:30-21:30

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Herlev Ju-Jutsu og Aikido torsdag den 10. September 2020 kl. 20:30-21:30 i kampsportslokalet i Skinderskovhallen.

 
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Udvalgsberetninger Fremlægges sammen med formandens beretning.
4. Forelæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
a. Vedtægtsændringer i forlængelse af Ju-Jutsu medlemmernes afgang.
b. Udmøntning af midler til Herlev Ju-Jutsu.
6. Fastlæggelse af kontingentsatser Kontingentet foreslås fastholdt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg for de næste to år er:
· Formand (Christian Koerner genopstiller)
På valg for et år er:
· Næstformand
Såfremt vedtægtsændringer vedtages under punkt 5:
· Bestyrelsesmedlem for to år
· Bestyrelsesmedlem for et år
Tim Jensen er som kasser ikke på valg i år.
8. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant Morten Henriksen indstilles til genvalg som revisor.
9. Nedsættelse af eventuelle udvalg Der indstilles ikke at nedsætte ekstra udvalg.
10. Eventuelt
 
Såfremt du ønsker punkter til vedtagelse på generalforsamlingen skal de sendes til formand@herlev-jujutsu-aikido.dk senest seks dage før generalforsamlingen.
 
Med venlig hilsen
Christian Koerner
Formand for Herlev Ju-jutsu & AIkido