Seireikan Tendoryu Aikido Dojo Herlev

Status på 2012 i Herlev Aikido

Kære Aikidoka

Du ønskes et rigtigt godt nytår. Jeg håber, at du kom godt ind i det.

Først et lille tilbageblik:

2012 var på mange måder et særligt år i Herlev Aikido. I august tog vi vores nye dojo (træningshal) i Skinderskovhallen i brug. Det har været et stort løft at komme op af kælderen til bedre forhold og til et større tatami-areal. I de måneder der er gået, har vi, på grund af træningsplanen, trænet side om side med Ju-Jutsu. Det har fungeret udmærket, men naturligvis har det med op til 40 trænende personer givet mere støj, end vi  ellers har været vant til. Her fra den 8. januar er træningsplanen dog ændret, så vi nu har tirsdag og torsdag for os selv. Det vil helt sikkert bidrage til en endnu bedre træning.

Vi er dog endnu ikke færdige med at få alle ting på plads i dojoen. Dette vil ske i de kommende måneder.

Rent træningsmæssigt har der været nogle store begivenheder i 2012. Vi deltog i følgende træningslejre:

  • Berlin/Moers med Shimizu Sensei i marts måned med fem deltagere.
  • Herzogenhorn med Shimizu Sensei i juni måned med seks deltagere.
  • I oktober deltog vi også med seks deltagere i 2nd tendo-world-aikido lejren i Japan.
  • I november afholdt vi den, indtil nu, største træningslejr i Danmark med 60 deltagere. Det foregik på Bosei Idrætshøjskole ved Præstø. Fra Herlev deltog vi med 35 deltagere.

I december fik vi endeligt besluttet den nye struktur, der vil give os større selvstændighed og handlefrihed. Det er jeg sikker på, vil give os endnu et skub fremad til at udvikle vores klub endnu mere.

Hvad der vil ske i 2013 ved ingen, men hvis jeg ser på 2012, har der været en markant fremgang for jer alle, både børn og voksne. Det vil fortsætte her i 2013, hvor vores nye dojo med tilhørende faciliteter vil understøtte den positive udvikling.

Aikido-udvalgets ledelse, som består af Kathrine, Jan Molzen, Johnny, Morten og Søren, vil skabe nogle gode rammer gennem planlægning, nye tiltag og sociale aktiviteter.

På den træningsmæssige side vil der blive nye muligheder, der vil tilgodese forskellige grupper alt efter erfaring, alder og selvtræning. Det gælder både for børne- og voksenhold.

Når et nyt år begynder, er det godt for dig selv at gøre status over din aikidotræning. Hvad vil du være opmærksom på og have fokus på i det nye år?

Endnu en gang godt nytår :-)

Tim